چوب حراج به املاک ایرانیان در گرجستان

چوب حراج به املاک ایرانیان در گرجستان

رفتار‌های هتاکانه مأموران مرزی گــرجستان و همچنین ایجاد مانع در مسیر نقل و انتقالات مالی، رؤیای خرید ملک در گرجستان را به کابوسی برای ایرانیان تبدیل کرده‌است. ؛