کد خبر : 523
تاریخ انتشار : دوشنبه 25 فوریه 2019 - 9:40

عضو هیئت رییسه اتاق ایران در گفت و گو با گزینش ٢۴

توانمندی اتاق بازرگانی در گروی مشارکت همگانی اعضاء است

توانمندی اتاق بازرگانی در گروی مشارکت همگانی اعضاء است
اتاق بازرگانی نباید به حیاط خلوت یک یا چند جریان خاص تبدیل شود.

کمتر از یک هفته به انتخابات اتاق های بازرگانی سراسر کشور باقی مانده است. در این مدت شاهد شکل گیری جریان های مختلفی در فضای انتخابات اتاق بودیم. یکی از این جریان ها با عنوان پویش “اتاق برای همه”، اما با نگاهی متفاوت به میدان آمده است. این پویش با حمایت از چهره های شایسته و موثر اتاق که در جریان های مختلف و بعضا رقیب هم قرار دارند، تشکیل اتاقی کارامد، فراتر از جناح بندی های رایج را در دستور کار خود قرار داده است.
“اتاق بازرگانی نباید به حیاط خلوت یک یا چند جریان خاص تبدیل شود. ”
مهندس کیوان کاشفی یکی از چهره های کلیدی و عضو شورای مرکزی پویش اتاقی برای همه، در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن بیان مطلب فوق گفت: شرایط اقتصادی امروز ایران به گونه ای است که یک اتاق قوی و کارامد، می تواند به برون رفت کشور از بحران کمک کند و همصدایی بخش خصوصی در مقابل تحریم های خارجی و بی تدبیری های داخلی، ضروری است.
وی افزود: جریان های خاص و انحصاری نمی توانند به تنهایی برای همه مسایل اقتصادی ایران امروز، راه حل های مناسب ارایه دهند و همانطور که کشورها در شرایط بحران سیاسی با تشکیل دولت وحدت ملی می توانند از مشکلات و بی ثباتی ها فاصله بگیرند، حضور جریان های مختلف بخش خصوصی در اتاق با اولویت شایسته سالاری، می تواند توانایی مشورت دهی پارلمان بخش خصوصی به قوای سه گانه را برای عبور کم هزینه تر از شرایط نامطلوب اقتصادی، افزایش دهد. مشکلات امروز، آنقدر بزرگ هستند که یک یا چند گروه خاص که بعضا غیر هم جهت هم هستند، به تنهایی قادر به حل و فصل آن نیستند و به همین دلیل، بهتر است هیئت نمایندگان اتاق دوره نهم، به دور از رفتارهای انحصارگونه، از همه چهره های توانمند بخش خصوصی بهره مند شود.
کاشفی گفت: پویش “اتاقی برای همه”، بعنوان یک جریان فکری نوین و پویش فراگیر ملی با تمرکز بر افزایش مشارکت اعضاء، هم در فرایند انتخابات و هم در مدیریت اتاق در دوره چهارساله بعد از انتخابات، می کوشد تا از توانمندی همه چهره های کارامد و دارای کارنامه شفاف عملکرد، در پارلمان بخش خصوصی کشور بهره گیرد.
وی افزود: کسانی می توانند نماینده واقعی بخش خصوصی باشند که نه سرسپرده دولت باشند و نه نقش اپوزسیون آن را بازی کنند، بلکه بیان صریح و شفاف دیدگاه های بخش خصوصی در کنار ارایه مشورت های دلسوازنه به دولت را در دستور کار خود قرار دهند. بدین ترتیب، می توان شاهد شکل گیری اتاق قدرتمند و مستقلی بود که بتواند تدبیر را به سیستم تصمیم گیری کشور تزریق کند.
کاشفی در پایان با اشاره به معیارهای تعیین نامزدهای مورد نظر پویش اتاقی برای همه، از جمله شفافیت، تجربه کار تشکلی و سابقه فعالیت موفق در کسب و کار بخش خصوصی، تاکید کرد: این پویش فهرست های پیشنهادی خود را برای اتاق های سراسر کشور بر اساس شاخص های یادشده و نظرسنجی از اعضای اتاق هر استان تدوین کرده است و در حال انتشار آنها است.

برچسب ها :

ناموجود