تماس با ما

مدیر مسئول و سردبیر: جعفر تکبیری

 

تلفن تماس: ۰۹۱۲۶۰۷۲۱۹۵

 

ایمیل: j.takbiry@gmail.com